sulfametoxazol + trimetoprim (účinné látky)

Lék ze skupiny antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

  • Antibakteriální léčivo složené ze dvou léčivých látek.
  • Sulfametoxazol inhibuje syntézu dihydrofolátu bakteriální buňkou, což má za následek bakteriostázu.
  • Trimetoprim blokuje tvorbu tetrahydrofolátu. V závislosti na podmínkách může působit baktericidně.
  • Tímto způsobem trimetoprim a sulfametoxazol blokují dva po sobě následující kroky v biosyntéze purinů a následně nukleových kyselin nezbytných pro mnoho bakterií. Toto působení vede ke značnému vzájemnému zesílení účinku těchto dvou složek.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba infekcí vyvolaných citlivými organismy
  • Profylaxe při léčbě některých lymfomů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát denně
  • Užívá se během jídla nebo brzy po jídle a zapíjí se velkým objemem tekutiny. Během léčby má pacient pít hodně tekutin
  • Nitrožilní infúze každých 12 hodin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků jako bolesti hlavy, křeče, nervozita, únava je třeba při řízení vozidel nebo obsluze strojů dbát zvýšené opatrnosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.