syndrom ruka-noha

Syndrom ruka-noha (syndrom palmoplantární erytrodysestézie, anglicky hand-foot syndrom) jsou kožní změny především na dlaních a chodidlech. Projevuje se sníženou citlivostí, bolestí, zarudnutím nebo otokem, méně často v těžším stupni až olupováním či mokváním kůže.

Při léčbě léky, které mohou syndrom způsobit (např. kapecitabin), se doporučuje omezit jakékoli dráždění dlaní a chodidel (horká voda, dráždivé krémy, delší chůze nebo běh, pracovní nástroje ap.)

Při vniku syndromu může dojít k dočasnému vyhlazení papilárních linií ("vymazání" otisků prstů), při cestách do států, kde jsou otisky prstů vyžadovány (např. USA) je vhodné mít potvrzení o léčbě.