kapecitabin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu

Mechanismus účinku léku

  • Kapecitabin není cytotoxický, je metabolizován několika enzymy v játrech a následně v buňkách je tymidinfosforylázou metabolizován až na 5-fluorouracil. Aktivita tymidinfosforylázy, a tedy hladina 5-fluorouracilu je vyšší v nádorových buňkách než v buňkách normálních tkání. 5-fluorouracil je v buňkách dále metabolizován metabolity blokují syntézu DNA

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně 14 dní následně pauza 7 dní. K dosažení požadované dávky se mohou kombinovat dvě síly tablet.
  • Užívá do 30 minut po jídle.
  • Poznámka: Kapecitabin vyvolává kožní změny, mimo jiné může dočasně vyhladit papilární linie ("vymazat otisky prstů") při cestách do států kde jsou otisky prstů kontrolovány (např. USA) je vhodné mít potvrzení o léčbě. 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kapecitabin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Kapecitabin může vyvolat závratě únavu a nauzeu.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.