TP53

TP53 je nádorový supresorový gen – bílkovina TP53 snižuje riziko vzniku nádorů tím, že aktivuje enzymy, které se účastní opravy poškozené DNA, současně zastavuje dělení buňky, dokud DNA není opravena. Pokud DNA není opravena, iniciuje apoptózu.

Při mutaci genu nebo poškození bílkoviny TP53 je tento supresorový mechanismus nefunkční a výrazně stoupá riziko vzniku nádoru, asi u poloviny nádorů lze mutaci TP53 detekovat. Při vrozené (germinální) mutaci vznikají nádory již v časném věku.