venlafaxin (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Mechanismus antidepresivního účinku venlafaxinu je spojen s potenciací aktivity neurotransmiterů v centrální nervové soustavě, venlafaxin je inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deprese a úzkosti

Způsob užívání léku

  • Tablety s okamžitým uvolňováním užívané ústy dvakrát denně nebo tobolky s prodlouženým uvolňováním užívané ústy jednou denně
  • Během léčby venlafaxin se nemají a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvyšovat nežádoucí účinky léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Psychoaktivní lék může snížit schopnost úsudku myšlení a ovlivnit motorické schopnosti a může tak ovlivnit schopnosti řídit nebo obsluhovat nebezpečné stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.