záchranná léčba

Záchranná léčba je léčba podaná po selhání léčby předchozí, např. po relapsu nebo progresi, nejedná se však o pojem s přesnou definicí.