ČLS JEP

Česká onkologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně.  Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se...

4 kroky jak se stát členem České onkologické společnosti ČLS JEP nebo členem sekce: Zájemce o členství v České Onkologické Společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách...