Přihláška do ČOS

4 kroky jak se stát členem České onkologické společnosti ČLS JEP nebo členem sekce:

 1. Zájemce o členství v České Onkologické Společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách ČLS JEP
 2. Přihláška může být předána:
  • přímo předsedkyni organizační složky ČLS JEP, tzn. zaslána vytištěná a podepsaná na adresu: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol
   V Úvalu 84, 150 06 Praha. Informace: alena.koutska@fnmotol.cz
  • evidenci členů ČLS JEP. Adresa evidence členů ČLS JEP: Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: cle@cls.cz, (tel.224 26 62 26). Evidence členů předá přihlášku k projednání do výboru příslušné organizační složky.
 3. Přihláška je projednána na nejbližším jednání Výboru ČOS. Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS
 4. Zájemce je vyrozuměn a zařazen do centrální evidence členů ČLS JEP. Seznam Výborem nově schválených členů je obsažen také v zápisu z jednání výboru

Členství v sekcích České onkologické společnosti

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle výše uvedeného návodu, ale uveďte název sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, např. v nově vzniklé sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Další informace o členství v ČOS a ČLS v části Členství v ČOS.

Přihláška za člena ČOS ČLS J.E.P. - fyzická osoba - verze 2018
(PDF, Word, na webu ČLS)