Přihláška do ČOS

4 kroky jak se stát členem České onkologické společnosti ČLS JEP nebo členem sekce:

 1. Zájemce o členství v České Onkologické Společnosti ČLS JEP musí buď vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která je ke stažení na webu ČLS. Další možností je online registrace
 2. Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách ČLS JEP
 3. Přihláška ve word může být předána:
  • Sekretářce organizační složky ČLS JEP, tzn. zaslána vytištěná a podepsaná na adresu: Alena Koutská, sekretariát přednosty, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
   Informace: alena.koutska@fnmotol.cz
  • evidenci členů ČLS JEP. Adresa evidence členů ČLS JEP: Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: cle@cls.cz, (tel.224 26 62 26). Evidence členů předá přihlášku k projednání do výboru příslušné organizační složky.
 4. Přihláška je projednána na nejbližším jednání Výboru ČOS. Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS
 5. Zájemce je vyrozuměn a zařazen do centrální evidence členů ČLS JEP. Seznam Výborem nově schválených členů je obsažen také v zápisu z jednání výboru

Členství v sekcích České onkologické společnosti

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle výše uvedeného návodu, ale uveďte název sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, např. v nově vzniklé sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Další informace o členství v ČOS a ČLS v části Členství v ČOS.

Přihláška za člena ČOS ČLS J.E.P. - fyzická osoba - verze 2022
(Word, na webu ČLS ke stažení, online na webu ČLS)