financování péče

Jarní Fórum onkologů proběhlo 5.6. 2020. Nabízíme záznam.     Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické...