HER2

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Druhý  Panel expertů věnovaný problematice léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu se konal 7.3. 2014 v hotelu Clarion v Praze. Kromě členů výboru České onkologické společnosti (ČOS) Jana Evangelisty Purkyně v čele s předsedou společnosti, prof. Vorlíčkem, zástupců plátců, Státního ústavu pro kontrolu léčiv se tohoto setkání zúčastnily i dvě pacientky, u kterých byla stanovena diagnosa metastatického HER-2 pozitivního karcinomu prsu. Předmětem tohoto setkání byl trastuzumab emtansin (T-DM1; Kadcyla), nová molekula v léčbě HER-2 pozitivního karcinomu prsu.

Vyšetření HER-2/neu u karcinomu prsu
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Závěry ze setkání pracovní skupiny patologů a onkologů, které proběhlo 19. června 2012 v Pardubicích.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Cílem studie bylo zjistit, jaké je zastoupení nádorů s IHC negativitou a amplifikací genu HER2. Česká onkologická společnost a Společnost českých patologů se dohodly na zahájení pilotního projektu sloužícího k prospektivnímu ověření poznatků ze studie. Přečtěte si dopis ČOS a SČP.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Přednáška zazněla na schůzi výboru České onkologické společnosti dne 5. dubna 2011 v Praze.