Změna paradigmatu vyšetřování HER2 u karcinomu prsu

Přednáška zazněla na schůzi výboru České onkologické společnosti dne 5. dubna 2011 v Praze.

Kompletní přednáška v pdf