Imunoterapie

Do této skupiny patří látky, které podporují specificky nebo nespecificky protinádorovou imunitu. Imunomodulační cytokiny jsou přirozené látky produkované především bílými krvinkami. Jejich působením se buňky jiných stávají odolnější proti virovým infekcím, v nádoru je tlumen růst....

Podstata a příčiny nežádoucích účinků Imunoterapie jako speciální onkologická léčba zahrnuje různé skupiny léčivých přípravků s obsahem protilátek, které při svém léčebném působení mohou působit negativně na zhoubné nádorové buňky nebo podporovat přímo imunitní buňky...

Onkologický videopodcast - díl 11

11. díl onkologického podcastu se věnuje imunoterapii obecně a speciálně imunoterapii v léčbě nádorů plic. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie na téma imunoterapie

Vychází první letošní číslo číslo časopisu Klinická onkologie. Velká část tohoto čísla je věnovaná nejčastějším typům imunitní toxicity inhibitorů kontrolních bodů, především jejich diagnostice a léčbě. V novém čísle najdete ale i další přehledy a původní práce na jiná témata.  

IMPACT meeting se blíží, 5. 12. 2019, 14:30 hodin Autoklub Praha

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting (Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy). Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře. Podívejte se na aktualizovaný program. 

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

V rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře podal MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D. přehled nežádoucích účinků, se kterými se může praktický lékař ve své ambulanci setkat, včetně způsobu jejich řešení. Přednáška věnovala i zvláštní pozornost nežádoucím účinkům imunoterapie. 

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Přednáška je určená (nejen) praktickým lékařům. Ukazuje mechanismus účinků jednotlivých checkpoint inhibitorů a shrnuje nové typy,  imunitně podmíněných, vedlejších účinků, které tato léčba přinesla.  Zásahem do individuální a křehké balance imunitního systému mohou vznikat obávané autoimunitně podmíněné účinky, jejichž včasná léčba je vysoce účinná, je však nutné, aby probíhala v onkologickém centru ve spolupráci s dalšími odbornostmi.

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Mezi pacienty se říká, že imunoterapie nemá skoro žádné nežádoucí účinky. Je to pravda? Co byste vzkázal pacientům léčeným imunoterapií, jak se mají chovat v případě objevení nečekaných změn ve zdravotním stavu?

Nežádoucí účinky imunoterapie
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Imunoterapie patří mezi poměrně dobře snášenou onkologickou léčbu. Většina pacientů nemívá žádné nebo jen velmi mírné příznaky nežádoucích účinků. Jestliže se komplikace rozvinou, pak v naprosté většině případů rychle ustupují po přerušení nebo snížení dávky imunoterapie, nebo po zahájení protizánětlivě a protialergicky působící léčbě s kortikoidy. Připravili jsme pro Vás novou část webu, která se věnuje podstatě, charakteru a výskytu nežádoucích účinků při léčbě imunoterapií.   

ASCO a NCCN vydávají guideliny k řešení nežádoucích účinků imunoterapie

American Society of Clinical Oncology a National Comprehensive Cancer Network vydaly v únoru 2018 nové doporučené postupy na téma řešení nežádoucích účinků imunoterapie. Guideliny vychází pod názvem: Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy.