9. ročník imuno-onkologické edukace v rámci meetingu IMPACT

, Autoklub ČR Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží)

Organizátoři akce požádali o podporu Českou onkologickou společností.

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Registrace

Garant edukačního charakteru sympozia

  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. 

Předběžný program:

Předsedající: prof. Melichar / doc. Büchler

Sekce 1: Klinická sekce a „state of the art“ přednášky

14.30-14.45 Imunitní systém u melanomu a adjuvantní imunoterapie (MUDr. Krajsová)

14.45-15.00 Výskyt NÚ při anti-PD1 terapii a vliv na prognózu pacientů (MUDr. L.Havel)

15.00-15.30 Je reálné terapeutické využití mikrobiomu v éře imunoterapie? prof. Petruželka ANO (10min). vs. doc. Büchler NE (10min.) + 10 min. diskuze

15.30-15.45 Mechanismy rezistence k anti-PD1 terapii (prof. Melichar)

15.45-16.00 Imunoterapie v hematoonkologii: CAR-T buňky a BiTe´s (MUDr. C. Šálek)

16.00-16.20 Diskuze

Předsedající: prof. Feltl? / prof. Petruželka

Sekce 2: Biomarkery a personalizovaná léčba nádorů

16.40-17.00 Nové poznatky v oblasti biomarkerů při anti-PD1 terapii (prof. Ryška)

17.00-17.20 Bude imuno-skóre důležité nejen u CRC, ale i u dalších nádorů? (Prof.Dundr?)

17.20-17.40 Může pohlaví pacienta ovlivnit účinnost anti-PD1 terapie? (prof. V.Kolek)

17.40-18.00 Translační výzkum v imunoterapii nádorů (doc. PharmDr. Jitka Fučíková)

18.00-18.20 NGS jako součást personalizované léčby nádorů (prof.MUDr. Štěrba, Ph.D.)

18.20-18.30 Diskuze

  • Přidat do kalendáře: 2019-12-05 00:00:00 2019-12-05 23:59:59 Europe/Prague 9. ročník imuno-onkologické edukace v rámci meetingu IMPACT Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře. Autoklub ČR Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží)