Imunoterapie

Do této skupiny patří látky, které podporují specificky nebo nespecificky protinádorovou imunitu.

  • Imunomodulační cytokiny jsou přirozené látky produkované především bílými krvinkami. Jejich působením se buňky jiných stávají odolnější proti virovým infekcím, v nádoru je tlumen růst. Jiné cytokiny nespecificky aktivují imunitní bílé krvinky odpovědné za obranu organismu. Tyto buňky pak pomáhají ničit buňky nádorové.
  • Monoklonální protilátky po navázání na receptor na povrchu buňky jednak blokují tento receptor, jednak jsou signálem pro imunitní buňky, které přímo ničí nádorovou buňku
  • Monoklonální protilátky ze skupiny regulátory kontrolního bodu blokují vazbu specifických bílkovin na povrchu nádorové buňky a receptoru na povrchu imunitních buněk. Tato vazba vede k inaktivaci protinádorové imunity, působením protilátky je specifická imunita aktivována.

Imunoterapie se podává v komplexních onkologických centrech. 

Vakcíny

Sem patří například vakcína proti lidskému papilomaviru, typům 6, 11, 16, 18. Vakcinace brání virové infekci, která by mohla vést ke vzniku nádoru.

Klíčová slova
Imunoterapie