Leukemie

Obsah: O leukemii Leukemie Stručná historie nemoci Co je to kostní dřeň, krev a jaké jsou jejich funkce v lidském těle? Co je to lymfatický systém a jaké jsou jeho funkce? Co to vlastně je leukemie? Jaké jsou typy leukemií? Jak se leukemie projevují? Jak leukemie vznikají a lze jim předejít?...

Leukemie není jedním onemocněním. Jde o skupinu nemocí s různou prognózou, které se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve. V podstatě jde o zhoubný nádor (někdy se nepříliš přesně uvádí, že jde o rakovinu) bílých krvinek, tedy jedné ze složek imunitního systému člověka....

Obsah: Etiologie a patogeneze Akutní lymfoblastická leukemie Diagnóza Léčba Časné a pozdní následky Akutní myeloidní leukemie Chronická myeloidní leukemie Myelodysplastický syndrom Downův syndrom a myeloidní malignity Leukémie tvoří 30% zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak...

Informace o leukémiích u dětí a dospívajících najdete v části Diagnózy: Leukémie v dětském věku Leukémie tvoří 30% zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak nejčastější malignitou ve věkovém období 1-15 let. U dospívajících mezi 15-19 lety se s germinálními nádory dělí o...

Obsah: O jaké jde onemocnění Jak se vyvíjí Příznaky onemocnění Diagnostika nemoci Léčba primární myelofibrózy O jaké jde onemocnění? Primární myelofibróza je nádorové onemocnění kostní dřeně, které patří mezi chronické myeloproliferativní nemoci. Jak se onemocnění vyvíjí?...

Obsah: Typy transplantací Dárci krvetvorných buněk Indikace k transplantacím Kapitola podává přehled typů transplantací a dárců a také indikace k transplantacím krvetvorných buněk, tedy u kterých onemocnění a kterých pacientů může být tato léčebná metoda použita. Typy transplantací...

HEMATOonkologie.cz - Second Opinion v oblasti hematoonkologie

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie.

Mgr. Alexandra Škrobánková

Pro onkologického pacienta není důležitá pouze délka přežití, ale zejména jeho kvalita života, která je dána subjektivním vnímáním individuální životní reality. Co nejvíce ovlivňuje kvalitu života pacientů v průběhu transplantace kostní dřeně?