HEMATOonkologie.cz - Second Opinion v oblasti hematoonkologie

HEMATOonkologie.cz - Second Opinion v oblasti hematoonkologie

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie.

Odborným garantem projektu HEMATOonkologie.cz je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Všechny sekce mají svého garanta.

Seznam všech členů odborného kolegia

Princip fungování projektu

Cílem portálu je pomoci lékařům v rozhodování o nejlepší možné léčbě pro pacienty s hematoonkologickými malignitami a propojovat je s odborníky. On-line konzultace jsou snadné, anonymní, rychlé a odpověď máte obratem. Stačí vyplnit jednoduchý formulář, kde je nutností vyplnit Vaše údaje. Díky nim máme možnost ověřit, že jste skutečně lékař. Vaše jméno ani pracoviště nikde nezveřejňujeme a nikomu nesdělujeme. Neznají je ani členové odborného kolegia. Odpověď přijde tazateli na e-mail obvykle do druhého dne. Všechny dotazy či případy jsou publikovány anonymně a slouží pro další účely edukace.

Lékaři se mohou poradit v následujících diagnózách:

  • Lymfomy a CLL
  • Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom
  • Myelom
  • Myeloproliferativní onemocnění
  • Podpůrná terapie a paliativní péče

Nepřehlédněte KONZULTOVANÉ PŘÍPADY Z KLINICKÉ PRAXE ani rubriku Z OBORU.

Vstupte do projektu HEMATOonkologie.cz

Těší nás, že lékaři konzultace a projekt využívají, a věříme, že bude úspěšně pomáhat ve správném rozhodování o terapii pacientů s krevními nádory.

V případě dotazů pište na info@hematoonkologie.cz.