Leukemie (C91-C95)

Leukemie není jedním onemocněním. Jde o skupinu nemocí s různou prognózou, které se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve. V podstatě jde o zhoubný nádor (někdy se nepříliš přesně uvádí, že jde o rakovinu) bílých krvinek, tedy jedné ze složek imunitního systému člověka. Mluvíme o 4 hlavních typech leukemií: Akutní myeloidní leukemie (AML), Chronická myeloidní leukemie (CML), Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) a Chronická lymfatická leukemie (CLL).

V této kapitole najdete informace o leukemii u dospělých, ale i o leukemii v dětském věku. Články obsahují informace o výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě leukemie. Odborné články jsou napsány předními lékaři, kteří tuto nemoc léčí. Dalšími informacemi jsou plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na další informace na internetu a aktuální články.

Kam dále