specializační vzdělávání

Informace o akreditacích pro vzdělávání, pravidlech specializačního vzdělávání a přehled zdravotnických zařízení, kterým byla udělena akreditace pro vzdělávání.  Sekce je doplněna informacemi o Katedře Klinické onkologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a...

Informace pro vzdělávání na jednom místě.  Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření:  XXVII. Jihočeské onkologické dny (původně 22. - 24. 10. 2020, poté 21. - 23. 10 2021) - přesunuto na termín 31. 3....

Aktualizovaný seznam členů atestačních komisí pro rok 2012 pro obor Klinická onkologie.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Tímto sdělením chceme informovat o novém vzdělávacím programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v České republice, který od roku 2011 umožňuje chirurgům získat v této oblasti oficiální specializaci.