Specializační vzdělávání

Informace o akreditacích pro vzdělávání, pravidlech specializačního vzdělávání a přehled zdravotnických zařízení, kterým byla udělena akreditace pro vzdělávání.  Sekce je doplněna informacemi o Katedře Klinické onkologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a adresářem Lékařských fakult a univerzitních center v České republice.

Seznam akreditovaných zařízení na stránkách MZ