Atestační komise 2012

Aktualizovaný seznam členů atestačních komisí pro rok 2012 pro obor Klinická onkologie.

Klinická onkologie

Jméno, příjmení, e-mail

Tituly

Dosažená specializace
specializace I., II. stupně; specializovaná způsobilost)

Pracoviště a adresa

Telefon

Navrhovatel

Jitka Abrahámová prof., MUDr., DrSc. klinická onkologie

Onkologická klinika FTN

FTN, Vídeňská 800, 149 00 Praha

261 083 492 Česká onkologická společnost, děkan 1. LF UK, ČLK
Jindřich Fínek  doc., MUDr., Ph.D. klinická onkologie

Onkologické a terapeutické oddělení FN Plzeň

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

377 105 501 Česká onkologická společnost, LF UK v Plzni
Iveta Kolářová  MUDr., Ph.D. klinická onkologie

Oddělení radiační onkologie

Pardubická krajská nemocnice, Kyjevská 44, 530 00 Pardubice

466 016 414 Česká onkologická společnost
Bohuslav Melichar  prof.,MUDr.,Ph.D. klinická onkologie

Onkologická klinika FN Olomouc

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

588 444 295 Česká onkologická společnost, LF UP Olomouc, ČLK
Katarína Petráková  MUDr., Ph.D. klinická onkologie

MOÚ

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

543 134 000 Česká onkologická společnost
Jana Prausová MUDr., Ph.D., MBA klinická onkologie

Radioterapeuticko - onkologické odděl.

FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha

224 962 219 Česká onkologická společnost, 2. LF UK
Petra Tesařová doc., MUDr., CSc. klinická onkologie

Onkologická klinika

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha

224 962 219 Česká onkologická společnost, děkan 1. LF UK
Jiří Vorlíček prof., MUDr, CSc., dr.h.c. klinická onkologie

MOÚ

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

543 134 100 Česká onkologická společnost, ČLK
Rostislav Vyzula prof., MUDr.,CSc. klinická onkologie

MOÚ

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

543 136 800 Česká onkologická společnost, LF MU Brno
Jan Žaloudík prof., MUDr.,CSc. klinická onkologie

Regionální senátní kancelář

Palackého nám. 634, 665 01 Rosice

  Česká onkologická společnost, LF MU Brno, ČLK
Stanislav Filip prof., MUDr., Ph.D. specializace II. st. v oboru radiační onkologie

Klinika onkologie a radioterapie

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

495 832 176 děkan LF UK v Hradci Králové
Bohuslav Konopásek doc., MUDr., CSc. klinická onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

224 962 237/224 966 761  děkan 1. LF
Kateřina Kubáčková MUDr. interní lék. I. st., klinická onkologie

Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

224 434 760  2. LF UK
Igor Kiss MUDr., Ph.D. klinická onkologie

Klinika komplexní onkologické péče

MOÚ, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

543 132 450 prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., Česká onkologická společnost
Luboš Petruželka prof. MUDr., CSc. klinická onkologie

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2

224 962 219/2296 děkan 1. LF
Milan Brychta MUDr. klinická onkologie

Radioterapeutická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

267 163 562 děkan 3. LF UK