zápisy ze zasedání sekcí » odborné sekce » Psychoonkologie odstranit

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy...

Přítomní členové sekce: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Hana Čápová
Omluveni, nemocní: Zdeněk Hrstka, Karolina Machová, Kristina Tothová, Alexandra Škrobánková, Věra Reichlová

Mgr. Alexandra Škrobánková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Machová.
Omluveni: pro nemoc či nepříznivé počasí ostatní členové sekce