Organizace sekce

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst. 

V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy výboru. Předsedou výboru sekce byl zvolen do dalšího řádného termínu voleb PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.  

Výbor sekce:

Předseda

  • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., martin-pospichal@centrum.cz

Místopředsedové 

  • Mgr. Alexandra Škrobánková, skrobankova@volny.cz
  • PhDr. Ivona Šporcrová, ivona.sporcrova@gmail.com
  • Mgr. Hana Kynkorová, hana.kynkorova@seznam.cz

Členové výboru

  • Mgr. Libuše Kalvodová
  • Mgr. Pavla Lhotová
  • PhDr. Petra Nováková