Organizace sekce

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují na onkologických a hematoonkologických nemocnicích a v hospicích a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst. 

Poslední volby do výboru sekce proběhly dne 17. 6. 2016. 

Výbor sekce:

Předseda

Mgr. Libuše Kalvodová
Brno, e-mail: libuse.kalvodova@seznam.cz

Místopředsedové 

Mgr. Alexandra Škrobánková
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika, e-mail: skrobankova@volny.cz

Mgr. Hana Kynkorová
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Hana.Kynkorova@seznam.cz

Dětská psychoonkologie

Mgr. Kristina Tóthová
Klinika dětské onkologie FN Brno, kristina.tothova@fnbrno.cz

Organizační záležitosti

  • PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD., zdenek.hrstka@uhk.cz
  • PhDr. Ivona Šporcrová, ivona.sporcrova@tiscali.cz

Členové výboru

  • Mgr. Pavla Lhotová
  • PhDr., Ing. Pospíchal Martin
  • PhDr. Květoslava Vachudová
  • PhDr. Vlasta Romanová
  • PhDr. Hana Čápová