Organizace sekce

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst. 

V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy výboru. Předsedou výboru sekce byl zvolen do dalšího řádného termínu voleb PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.  

Výbor sekce:

Předseda

 • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., martin-pospichal@centrum.cz

Místopředsedové 

 • Mgr. Alexandra Škrobánková, skrobankova@volny.cz
 • PhDr. Ivona Šporcrová, ivona.sporcrova@gmail.com
 • Mgr. Hana Kynkorová, hana.kynkorova@seznam.cz

Dětská psychoonkologie

 • Mgr. Kristina Tóthová
  Klinika dětské onkologie FN Brno, kristina.tothova@fnbrno.cz

Organizační záležitosti

 • PhDr., Ing. Pospíchal Martin, martin-pospichal@centrum.cz
 • PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD., zdenek.hrstka@uhk.cz

Členové výboru

 • Mgr. Libuše Kalvodová
 • Mgr. Pavla Lhotová
 • PhDr. Petra Nováková