Organizace sekce

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují na onkologických a hematoonkologických nemocnicích a v hospicích a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst. 

Poslední volby do výboru sekce proběhly dne 28. 7. 2020. 

Výbor sekce:

Předseda

Mgr. Alexandra Škrobánková, skrobankova@volny.cz

Místopředsedové 

PhDr. Ivona Šporcrová
Ambulance klinické psychologie (Brno - Starý Lískovec, 625 00 Brno), ivona.sporcrova@gmail.com

Mgr. Hana Kynkorová
Krajská nemocnice Liberec, a.s., hana.kynkorova@seznam.cz

Dětská psychoonkologie

Mgr. Kristina Tóthová
Klinika dětské onkologie FN Brno, kristina.tothova@fnbrno.cz

Organizační záležitosti

  • PhDr., Ing. Pospíchal Martin, martin-pospichal@centrum.cz
  • PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD., zdenek.hrstka@uhk.cz

Členové výboru

  • Mgr. Libuše Kalvodová
  • Mgr. Pavla Lhotová
  • PhDr. Vlasta Romanová
  • PhDr. Květoslava Vachudová
  • PhDr. Hana Čápová
  • PhDr. Petra Nováková