Zápis z 28. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 3.2.2012, konané v Olomouci

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Machová.
Omluveni: pro nemoc či nepříznivé počasí ostatní členové sekce

 1. Hlavním bodem setkání byla příprava již 3. psychoonkologického sympozia:
  • termín sympozia – 12.9.2011, FVZ Hradec Králové
  • zajištění prostor na FVZ, UO  Hradec Králové
  • téma – Kvalita života
  • návrhy jednotlivých příspěvků a jejich rozdělení do bloků
 2. Psychoonkologická poradna vstupuje do dalšího roku své činnosti
 3. Průběžně pokračují práce na přípravě publikace o psychoonkologii

Příští setkání sekce se uskuteční 16.4.2012 v Brně – bližší informace Mgr.Kalvodová