Zápis ze 34.valné hromady Psychoonkologické sekce konané 19.4.2013 v Lysé nad Labem

Přítomní členové sekce: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Hana Čápová
Omluveni, nemocní: Zdeněk Hrstka, Karolina Machová, Kristina Tothová, Alexandra Škrobánková, Věra Reichlová

Program: Hlavním bodem na pořadu dne bylo sestavení přesného programu IV.psychoonkologického sympozia, které se bude konat 11.9.2013 v MOU Brno. A to náplň jednotlivých příspěvků, jejich rozdělení přednášejícím, pořadí, výběr hostů, kteří budou přizváni. Dohodli jsme se vzhledem k množství materiálu, který je k tématu komunikace v krizi potřeba přednést, že příspěvky budou kratší, úderné a návodné.

Vzhledem k množství omluvených, rozešle předsedkyně materiály mailem tak, abychom na příštím sezení jen doladili.

Tento hlavní bod doplnila diskuze kolem připravované knihy, vystoupení Libuše Kalvodové v pořadu Sama doma a kolem konkrétních problémů s pacienty hledajícími naši pomoc.

Příští valná hromada se bude konat v pondělí 17.června 2013 v Brně, místo bude upřesněno.