Nádory jater a žlučníku (C22-24)

Nádory jater patří mezi vzácná onemocnění. Častěji se objevuje u mužů, kde je výskyt až dvojnásobný.

Kromě vlastního zhoubného onemocnění představují játra časté místo metastáz nejrůznějších zhoubných nádorů, například rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a konečníku. Játra bývají postižena poměrně často vzhledem k tomu, že jimi protéká krev ze zažívacího traktu.

Kromě zánětů a kamenů, se v žlučníku a žlučových cestách vyskytují i nádorová onemocnění. Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest jsou poměrně vzácným nádorovým onemocněním. Ženy bývají 2x více postiženy než muži.

V této části najdete informace o nádorech jater, žlučníku a žlučových cest, jejich výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány předními odborníky v léčbě této diagnózy. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké a také odkazy na další informace na internetu.

Kam dále