Vztah dětské onkologie a dětské chirurgie

flag

Klin Onkol 1988; 1(1): 3-5.

Práce zdůrazňuje nezbytnost centralizace pediatricko-onkologické péče na specializovaném pracovišti, které disponuje týmem specializovaných pracovníků různých oborů. V tomto kontextu pojednává o postavení dětské chirurgie v rámci komplexní péče o onkologicky nemocné děti, které se změnilo. Základním důvodem nového přístupu chirurga jsou popsané biologické vlastnosti nádorů, které si vynucují správné časové zařazení operace do léčebného plánu, ale také onkologicky vhodnou operační techniku. Některé z těchto požadavků jsou uvedeny podrobněji a zdůvodněny - zejména nebezpečí časového prodlení i nebezpečí diseminace nádorových buněk při manipulaci s nádorem během operace. Poukázáno je na onkologem požadované vlastnosti chirurga a definováno, které podmínky má dětský onko-chirurg splňovat. Stručně jsou uvedeny i požadavky dětského onkologa na různé formy chirurgické intervence při nádorových onemocněních dětí. Další část práce uvádí význam chemoterapie v komplexní léčbě a její limitace. V závěru je zdůrazněna důležitost vzájemné úzké spolupráce obou oborů a současná organizace pediatricko-onkologické péče v ČSR, která je stanovena novelizovanou koncepcí oboru klinické onkologie.