Hodnocení efektu předoperační radioterapie adenokarcinomu rekta DNA flow cytometrií

flag

Klin Onkol 1988; 1(4): 121-124.

Souhrn: Ve dvou studiích byl s použitím DNA flow cytometrie hodnocen efekt předoperační radioterapie adenokarcinomu rekta. V první randomizované studii srovnávající proporci DNA aneuploidních nádorů ve skupinách ozařovaných a bez léčby, bylo nalezeno 65% (26/40) DNA aneuploidních nádorů mezi neléčenými, a pouze 40% (18/45) ve skupině s předoperační radioterapií, což je statisticky významný rozdíl (p<0,05). Ve druhé studii byly srovnány DNA histogramy předoperačních biopsií a operačních resekátů. Aneuploidní populace vymizela v 37,5% případů (6/16) po radioterapii. Tento efekt se neobjevil v kontrolní skupině 9 pacientů. Použitou metodou není možno hodnotit případný efekt u diploidních nádorů. Výsledky obou studií shodně ukazují, že efekt radioterapie jako eliminaci aneuploidní populace je možno pozorovat zhruba u třetiny aneuploidních karcinomů rekta. Zůstává otázkou, zda efekt pozorovaný v DNA histogramech koreluje s klinickou odpovědí a dalším průběhem choroby.