Archiv: 15. 8. 1988, ročník: 1, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Obecné

Klin Onkol 1988; 1(4): 98-101.
Klíčová slova: intraarteriální chemoterapie, biliární karcinom, kolorektální karcinom, jaterní metastázy, mitomycin C, karboplatina, cisplatina, fluorouracil
Autoři: Andrýsek Oskar, Horák H., Linhart L., Čermák Jaroslav, Slavatová E., Brousil J., Barkmanová Jaroslava, Vítek Pavel
Klin Onkol 1988; 1(4): 102-104.
Klíčová slova: lokoregionálně pokročilý karcinom prsu, chemoterapie, přežití bez známek choroby
Autoři: Lorenz Ivan, Hlávková J., Šakalová J.
Klin Onkol 1988; 1(4): 105-109.
Klíčová slova: zhoubné novotvary, geografická distribuce, statický test, anomální incidence, metoda Monte Carlo, shluk obcí
Autoři: Kafka Š.
Klin Onkol 1988; 1(4): 110-112.
Klíčová slova: sonografie prsu, mammografie, termografie, mammární cytologie, A obraz, B obraz bistabilní, Gray-scale, real time
Autoři: Smejkal V., Vachoušek L., Guttner V.
Klin Onkol 1988; 1(4): 113-116.
Klíčová slova: zdravotní výchova, karcinofobie, zpoždění léčby
Autoři: Rozenský Ladislav, Hynek J., Martinov Petr
Klin Onkol 1988; 1(4): 117-120.
Klíčová slova: karcinom prsu, diagnostika, organizace
Autoři: Pšenička O., Šmoranc P.
Klin Onkol 1988; 1(4): 121-124.
Klíčová slova: adenokarcinom rekta, DNA flow cytometrie, předoperační radioterapie
Autoři: Žaloudík Jan, Jones D.J., Rejthar Aleš, Konečný Milan

Zprávy

Klin Onkol 1988; 1(4): 127-128.
Autoři: Šopková B.