Naše výsledky kombinované systémové a intraarteriální chemoterapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a karcinomu žlučových cest

flag

Klin Onkol 1988; 1(4): 98-101.

Souhrn: Autoři shrnují své zkušenosti s 43 terapeutickými cykly interahepatální chemoterapie u 23 pacientů. S dvěma výjimkami trvale implantovaných podkožních portů do a.hepatica užívali Seldingerovy techniky s 6 dní zavedeným katetrem cestou a.femoralis. Léčili převážně pacienty s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a inoperabilní karcinom žlučových cest. Intrahepatální chemoterapie byla střídána se systémově podanými léky. Terapeuticky se osvědčila cytostatika fluorouracil, mitomycin C a cisplatina (Platidiam Lachema). Bylo by žádoucí nahradit fluorouracil FUDRem pro jeho větší efektivitu. Dále prokazují dobrou toleranci cykloplatinu (CBDCA) Lachema, zatím bez hodnocení terapeutické odpovědi. Závažným nežádoucím efektem může být gastroduodenální ulcerace po infúzi mitomycinu C při anomáliích truncus coeliacus, či ne dosti selektivně zavedeném katetru. V takových případech je lépe upustit od infúze mitomycinu a nahradit jej cisplatinou, která při misperfusi nepůsobí lokálně na gastroduodenální sliznici.