Kolchicinové látky a mikrotubulární systém buňky

flag

Klin Onkol 1988; 1(5): 141-143.

Souhrn:  V práci jsou srovnávány účinky kolchicinu a jeho derivátu kolchichinu na mikrotubulární systém HeLa buněk. Kolchicilin - na rozdíl od kolchcinu - nenarušuje podstatně při dvouhodinové expozici mikrotubulární systém, a to ani při značně vyšší koncentraci. Teprve po čtyřhodinovém působení kolchicilinu dochází k silné destrukci mikrotubulů.