Dichlormethylen bifosfát - stručný úvod do problematiky jeho užití v onkologii

flag

Klin Onkol 1989; 2(1): 1-4.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Maligní nádor není v současném pojetí lokálním onemocněním toho kterého orgánu či tkáně, ale onemocněním celkovým, které má komplexní (multifaktoriální) etiologii, a významný vliv na mnoho dějů, které probíhají v organismu a které se z fyziologických stávají působením nádorové choroby patologickými. Jedním z dokladů takového působení jsou relativně časté poruchy kalciumfosfátového metabolismu, které v průběhu nádorové nemoci vznikají a dále je provázejí.