Pracovní schůze onkologických odborníků z Ostravy ve dnech 8. a 9.6.1988

flag

Klin Onkol 1989; 2(1): 33.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 8. a 9. června 1988 uspořádal primář MUDr.F.Beška,CSc. v Ostravě zajímavou pracovní schůzi Onkologické společnosti, na níž byla projednávána tematika týkající se nádorových registrů a epidemiologie nádorů. Zúčastnili jsme se této schůzky společně s ostatními členy Centra pro klinické onkologické studie FVL UK Praha, MUDr.Janem Břízou, MUDr.Janem Haberem a ing.Karlem Neuwirtem a rádi bychom se se čtenáři podělili o své dojmy.