Akutní lymfoblastická leukémie s fenotypem časných thymocytů

flag

Klin Onkol 1989; 2(3): 76-80.

Leukemické blasty separované z obvodové krve tříletého chlapce s akutní lymfoblastickou leukemií byly testovány v nepřímé imunofluorescenční metodě s panelem 33 monoklonálních protilátek. Z výsledků vyplývá, že leukemické buňky měly na svém povrchu antigeny, které reagovaly s monoklonálními protilátkami RF-1, 3ACCIa, 4H9, W6/32, SFR8-B-6, což vymezuje ALL podle fenotypu do časných diferenciačních stadií thymocytů. Leukemické blasty po inkubaci s 12-0-tetradecanol-phorbol-13-acetátu nediferencovaly do zralejších vývojových stadií T řady in vitro.