Klin Onkol 1989; 2(4): 113-116.

Autoři ve své práci upozorňují na to, že ve vybraných případech, tj. v časném stadiu karcinomu mléčné žlázy, lze volit i méně radikální výkon, než totální mastectomii. Uvádějí soubor 92 pacientek léčených ve VÚKEO v letech 1980-1986 jednak širokou extirpací tumoru, jednak parciální resekcí mammy s následnou radioterapií. Hodnotí výsledky léčby po parciálním chirurgickém zákroku, kosmetický efekt a procento lokálních recidiv. Uvádějí přísná kritéria pro výběr nemocných k parciální mastektomii.