Perkutánní biopsie tenkou jehlou v diagnostice maligních a benigních nitrohrudních lézí

flag

Klin Onkol 1989; 2(4): 102-108.

Perkutánní plicní biopsie tenkou jehlou (PPB) byla vyhodnocena u 1061 nemocných, u nichž bylo provedeno 1454 punkcí. Konečná diagnóza nebyla stanovena u 77 nemocných (7,3%). U zbývajících 984 osob přispělo vyšetření ke stanovení diagnozy u 923 nemocných (93,8%). Rozbor úspěšnosti stanovení diagnozy podle rentgenového obrazu prokázal nižší výtěžnost PPB u nemocných s difúzními retikulárními obrazy. Pneumotorax komplikoval PPB u 191 osob (18%), z toho u 71 nemocných (7,1%) byl léčen odsátím nebo hrudní drenáží. Jiné komplikace byly vzácné a nevyžadovaly léčení. PPB se ukázala efektivní, rychlou metodikou, která slouží především k diagnostice maligních onemocnění nitrohrudních lézí, u nichž komplexní bronchologické vyšetření nestanoví diagnózu.