Reed-Sternbergovy buňky jako jediní nositelé patologického karyotypu u m.Hodgkin

flag

Klin Onkol 1989; 2(5): 158.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Klonalita Reed-Sternbergových buněk je ještě stále nedořešenou záležitostí. U Hodgkinovy nemoci tyto buňky málokdy tvoří více než 2% všech buněk biopticky získané lymfatické tkáně postižené oblasti, zbytek přestavují různé reaktivní buňky. K určení, v kterých buňkách je abnormální karyotyp, autoři studovali 2 nemocné s maligním lymfogranulomem pomocí cytogenetických metod umožňujících současnou analýzu buněčné morfologie, imunologického fenotypu a karyotypu ve stejné mitotické buňce. Monoklonální protilátky Ber-H2 (CD 30) a Leu-Ml (CD 15) byly užity k identifikaci mitotických Reed-Sternbergových buněk. Ve 24-48 hodinových kulturách z buněk lymfatické uzliny postižené m.Hodgkin byla směs buněk s abnormálním karyotypem. Abnormální karyotyp byl dán Ber-H2 a Leu-Ml pozitivními buňkami, tj.Reed-Sternbergovými buňkami.