Filozofie současné onkologické péče

flag

Klin Onkol 1989; 2(6): 161-168.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Nádorová onemocnění provázejí život od jeho vzniku. To, co způsobilo vystupňování zájmu o ně, je změna frekvence jejich výskytu ve 2.polovině 20.století. Mezi první zprávou o nádorech (fakta o jejich existenci jsou ovšem mnohem starší), která je v papyru Edwina Smithe a vznikem samostatného oboru onkologie uplynulo zhruba 4000 let naplněných mnoha fázemi nejrůznějšího nazírání na jejich vznik a podstatu, diagnostiku a léčbu. Sám termín "onkologie" byl poprvé použit v lékařském slovníku z roku 1860 a prakticky užit až v roce 1904 při označení The American Oncologic Hospital ve Filadelfii. Onkologie je sice jedním z nejmladších oborů klasifikačního systému lékařských věd, prokázala však opodstatněnost svého vzniku a existence.