Nádor z Merkelových buněk u dvouleté dívky - kasuistika

flag

Klin Onkol 1990; 3(1): 19-21.

Souhrn:
Nádor z Merkelových buněk je paraneuronální maligní nádor kůže. Do současné doby bylo ve světové literatuře publikováno 153 případů tohoto onemocnění, a to vždy u dospělých jedinců. Ve sdělení popisujeme pravděpodobně první výskyt nádoru z Merkelových buněk u dítěte, kterému byly v době zahájení terapie 2 roky. Po exstirpaci nádoru lokalizovaného na zádech a po chemoterapii a aktinoterapii je děvče v současné době 2,5 roku trvale bez známek aktivilty základního onemocnění.