Klin Onkol 1990; 3(2): 41-43.

Souhrn:
Je podán rozbor 8 dětí s karcinomem kůry nadledviny. Nejčastějším příznakem byl androgenní adrenogenitální syndrom u šesti dětí, u jednoho dítěte se nádor projevil Cushingovým syndromem a u jednoho pacienta byl endokrinně němý a manifestoval se náhlou příhodou břišní. Rozebrány jsou možnosti diagnostiky, při které se jeví jako nejvhodnější sonografie případně doplněná CT. Podrobnější endokrinologické vyšetření je indikováno pouze při diagnostické nejistotě. Veliký význam má dlouhodobé sledování močových 17-hydroxysteroidů a 17-ketosteroidů, které může přispět k včasnému zachycení recidivy a metastáz. V terapii je na prvním místě operace. Možnosti léčby generalizace jsou velmi omezené. Při včasném záchytu a neprodleně provedené generální léčbě jsou výsledky podstatně lepší, než bylo uváděno v literatuře (v naší sestavě i úmrtí z 8).