Sledování koncentrace alfa1-antitrypsinu, alfa1-kyselého glykoproteinu a prealbuminu u nemocných se zhoubným onemocněním mléčné žlázy

flag

Klin Onkol 1990; 3(2): 53-55.

Souhrn:
Sledovali jsme koncentraci α1-antitrypsinu (AAT), α1-kyselého glykoproteinu (AAG) a prealbuminu (PA) v séru 50 nemocných se zhoubným onemocněním mléčné žlázy. Zjistili jsme statisticky významný rozdíl v koncentraci těchto proteinů mezi souborem 12 pacientek s progresí a 38 pacientek v kompletní remisi (p < 0,05 pro AAG a p < 0,0,1 pro AAT a PA). S použitím metody recepční operační charakteristické křivky jsme určili, že pro rozlišení obou souborů nejvhodnější index AAT/PA s validitou 87%.