Těhotenství a leukémie

flag

Klin Onkol 1990; 3(4): 126.

Se vzrůstajícím počtem dětí a dospělých nemocných leukemií se dostává do popředí zájmu jednak vliv těhotenství na průběh léčby leukemie, tak také vliv předchozí terapie leukemie na budoucí těhotenství.

Informace, které jsou dosažitelné v současné době, pocházejí z malých retrospektivních souborů nebo kasuistik. Tyto studie ukazují, že pokud během těhotenství dojde k onemocnění leukemií, nemusí těhotná žena podstoupit potrat, pokud si to sama nepřeje, a že chemoterapie leukemie může být prováděna bezpečně během druhého a třetího trimestru. Během prvního trimestru by se neměly používat antifoláty, které jsou částečně teratogenní. Léčba cytarabinem a antracykliny, které jsou základními složkami léčby pacientů s AML, nebyla spojována se vznikem vrozených defektů. Riziko poškození placenty, sepse, spontánního potratu nebo předčasného porodu se nepochybně zvýšilo u žen, které prodělaly periodická období myelosuprese, jež doprovázejí léčbu leukemie. Jakmile bylo dosaženo remise, rozhodnutí o intenzitě další terapie bylo individuální u každé pacientky s ohledem jak na bezpečné přežití plodu, tak také na dostatečné léčení nemoci těhotné.

Podobně problém ukončení těhotenství (porod před termínem, vaginální porod nebo císařským řezem) bylo nutno řešit individuálně u každé pacientky. Další vývoj dětí matek, nemocných leukemií, je normální.