Pozdní kosmetické výsledky po konzervativní chirurgii a ozáření: Analýza příčin kosmetických neúspěchů

flag

Klin Onkol 1990; 3(6): 182.

Třebaže kosmetické výsledky u většiny nemocných s časným karcinomem prsní žlázy léčených konzervativní chirurgií a ozářením jsou přijatelné, přece jen nejsou dosti známé specifické příčiny méně než přijatelných výsledků. Autoři revidovali údaje u 593 nemocných léčených konzervativní chirurgií a ozářením v JOINT CENTER FOR RADIATION THERAPY v Bostonu USA v letech 1968 až 1981, aby určili technické faktory odpovědné za pozdní kosmetické neúspěchy. Median follow-up byl 76 měsíců (37-186 měs.). Při použití 4 bodového systému (výborný, dobrý, slušný, špatný) se do kosmetického neúspěchu započítávaly výsledky slušné a špatné. Kosmetické výsledky byly podobné po 3, 5, a 7 letech s výtečnými nebo dobrými výsledky v 88, 90 a 78% nemocných. Tři technické faktory byly spojené se signifikantním zhoršením kosmetického výsledku. Resekce více jako 70 cm prsní tkáně bylo obvykle spojeno s nepříznivými výsledky (p = 0,03). 89% nemocných ozářených tečnými poli mělo po 5 letech výtečné výsledky ve srovnání s 69% nemocných ozářených technikou ze tří (p = 0,004). Stejně tak použití větších objemových interstic, implantací bylo spojeno s horšími kosmetickými výsledky při srovnání s menšími implantacemi.

Uzavíráme, že obecně kosmetický výsledek byl v autorově sérii přijatelným, ale že existují technické (chirurgie a záření) faktory, které mohou být modifikovány, aby optimalizovaly kosmetické výsledky, aniž by byl zhoršen výsledek lokální kontroly.