Zpráva ze studijního pobytu v Berlíně

flag

Klin Onkol 1991; 4(3): 92-93.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
V první polovině roku 1990 (únor-červen) jsem měl možnost studijního pobytu na klinice Roberta Rossleho v Centrálním institutu pro výzkum rakoviny Akademie věd NDR v Berlíně (Robert Rossle Klinik, Zentralinstitut fur Krebsforschung der Akademia der Wissenschaften der DDR, Berlin). Tato velká klinika s celkem 217 lůžky se skládá z ambulancí, laboratoří, radiodiagnostického pracoviště (vč. CT a UZ), odd. nukleární medicíny (i s 6 lůžky), radioterapie (i s lůžky), odd. klinické farmakologie, odd.chemoterapie, chirurgie a gynekologie.

V blízkosti se nacházela některá další pracoviště Akademie věd (např. Centrální institut pro srdce a krevní oběh) nebo rozsáhlá klinika Klinikům Buch, takže nebyly problémy s konziliárními a dalšími specializovanými vyšetřeními (např. digitální substrakční angiografie aj.).

Pracoval jsem na odd. chemoterapie s 24 lůžky. Většina tam léčených pacientů byla zahrnuta do studií, např. zde byla zkoušena léčba novým antiestrogenem droloxifenem, kombinovaná terapie maligního melanomu interferonem s CCNU, DDP a vincristinem, terapie pokročilého karcinomu varlat kombinací DDP, vepesid a bleomycin ve srovnání s kombinací DDP, vepesid a ifosfamid, léčba nádorů zažívacího traktu vysokodávkovaným mitoxantronem, terapie nádorů podle experimentálně zjištěné citlivosti na cytostatika aj. Toto pracoviště bylo také jediné v celé NDR, kde byli dispenzarizováni a léčeni interferonem pacienti s vlasatou leukémií.
Práce na oddělení byla velice dobře zorganizována. Byla zde zaměstnána administrativní pracovnice, která sledovala včasné pozvání pacientů zahrnutých do studií na kontroly a zapisovala všechna potřebná data z jejich dokumentace do protokolů. Druhá administrativní pracovnice mj. psala propouštěcí zprávy pacientů, a to buďto podle diktafonu, nebo přímo podle diktování lékaře. Tyto zprávy vč. statistických dat byly přenášeny do terminálu centrálního počítače.