Terapie mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 1992; 5(3): 67-72.

V článku je uveden vývoj názorů na léčbu mnohočetneho myelomu od původní terapie melphalanem přes kombinace cytostatik, jak alkylačních, tak s antracykliny, použití interferonu k terapii pomocí transplantace kostní dřeně. Ve stati o podpůrné terapii je vystižen přínos kalcitoninu a bifosfonátů.