Chronoterapie maligních onemocnění.

flag

Klin Onkol 1992; 5(Zvláštní číslo): 1-45.

b>Souhrn

Vývoj života na Zemi byl poznamenán cyklickými interakcemi mezi Sluncem, Zemí a Měsícem. Existence rytmických změn v žijících organismech je známkou adaptace na tyto vztahy a slouží jako nepřímý důkaz pro časově závislou proměnlivost odpovědi lidského těla na terapii mailgních onemocnění. Tato možnost byla potvrzena pro několik klasických chemoterapeutik při pokusech na zvířatech i na lidech. Doxorubicin, cisplailna a jejich analogy, stejně jako 5-fluorouracil a FUDR byly studovány ve spojitosti s jejich cirkadiánní farmakodynamikou a toxicitou. Výsledky těchto studií jasně ukazují, že správné časování jejich podávání redukuje lékovou toilcitu a umožňuje maximálně tolerované dávky, což vede k lepším výsledům v terapii a většímu pohodlí pacientů.

Byly provedeny první kroky ve zjišťování optimálního vztahu mezi časem a podáním léku. Předběžné výsledky ukazují, že tzv. přírodní látky mohou být více cirkadiánně senzitivní, než klasická chemoterapeutika.

Svět chronobiologie otevírá nové možnosti pro nové přístroje na podávání léků. Kombinovaná terapie, kdy každý lék má být podáván v daném čase, vyžaduje počítačový systém s několikakanálovým podáváním léků. Uzavřená smyčka, implantabilní zařízení, které umožní optimální časování podle měření vnitřního cirkadiánního času, je ve vývoji. Všechny tyto systémy dovolují pacientům s maligním onemocněním být plně aktivními a produktivními členy lidské společnosti. Konečně, zavedení těchto vysoce technologicky dokonalých zařízení připoutá pozornost k současným chronobiologickým otázkám a ukáže chronobiologii takovou jaká je multidimensionální a dynamicky perspektivní pro vědu a život.

Plný text v PDF