Abrikossoffův tumor žaludku

flag

Klin Onkol 1993; 6(2): 56-58.

Souhrn: Autoři ve svém článku popisují poměrně vzácný tzv. Abrikossoífův tumor, resp. granular cell tumor. Výskyt tohoto tumoru v žaludku tak, jak jej nalezli u své pacientky, patří mezi vzácné. Diskutován je jeho původ, diagnostické těžkosti, možnost maligního zvratu a způsob léčení.