Archiv: 15. 4. 1993, ročník: 6, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 6 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1993; 6(2): 35-38.
Klíčová slova: rekonstrukce prsu, m. latissimus dorsi, TRAM flap
Autoři: Válka Jan, Holuša P., Franců M., Samohýl J.
Klin Onkol 1993; 6(2): 39-42.
Klíčová slova: rekonstrukce prsu, mammární implantát, tkáňový expander
Autoři: Holuša P., Válka Jan, Franců M.
Klin Onkol 1993; 6(2): 43-50.
Autoři: Zaigham Abbas, Imtiaz A. Malik

Původní práce

Klin Onkol 1993; 6(2): 51-55.
Klíčová slova: Karcinom jícnu, diagnostika, stážování, chirurgická léčba
Autoři: Dlouhý Michael, Duda Miloslav, Roček V., Janda Petr, Lovečková J.
Klin Onkol 1993; 6(2): 56-58.
Klíčová slova: Granular cell tumor, diagnostika, terapie
Autoři: Neoral Čestmír, Králík J., Vojáček P., Vojáček K.

Sdělení

Klin Onkol 1993; 6(2): 59-62.
Autoři: Geryk Edvard, Maršík V., Kolcová V.