Paliativní léčba onkologických nemocných

flag

Klin Onkol 1993; 6(4): 119-122.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu. Léčbu onkologických nemocných můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, na léčbu kurativní a léčbu paliativní. Nezbytnou součástí obou je pak léčba podpůrná (7).
Léčbou kurativní rozumíme radikální přístup k léčení nádoru, který by měl vést k uzdravení nemocného. Předpokladem je včasná diagnóza, příznivá histologie, dobrý celkový stav nemocného. Nemocný musí být o své chorobě dobře informován, ve většině případů by měl znát úplnou diagnózu. Při léčbě, která je často agresivní a dočasně zhoršuje kvalitu života, musí aktivně spolupracovat (12).