prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, člen výboru ČOS (Žlutý kopec 7, 656 63 Brno)

E-mail: vorlicek.jiri@fnbrno.cz

Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Články na Linkosu