Prognostický přehled stage i kožního melanomu

flag

Klin Onkol 1993; 6(5): 129-131.

Souhrn:
Podán přehled tří desítek prognostických faktorů a přístupů u stage I kožního melanomu. Demonstrována významnost nejčastěji užívaných faktorů z 65 multivariačních analýz. Komentovány prognostické modely, zejména Clarkův (1989), rutinně používaný v MOÚ. Jeho součástí je důsledné odlišení radiální (nemetastazujíci) a vertikální růstové fáze, dále údaj o pravděpodobnosti 81etého přežití, určený na základě šesti prognosticky významných faktorů.